בוגרת הפקולטה למשפטים (LL.B) אוניברסיטת אסקס אנגליה (2001);
תחומי עיסוק: תאגידים, שוק ההון, הנפקות, איסור הלבנת הון, מיסוי בינלאומי